فاضل ویولن

تعمیر مرمت ،رکلاژ و ساخت ویولن

مهارت نوازندگی

دارای 24 سال سابقه ی نوازندگی حرفه ای

رنگ منحصر بفرد

سیستم رنگ آمیزی زیبا و منحصر بفرد و چشمگیر

با ظرافت

ظرافت و ریزکاری بسیار در طراحی و ساختاكثر ویولن های ساخته شده توسط فاضل محمّدی به خارج از كشور فرستاده می شود